Selecteer een pagina

Voor wie?

Je hebt als medewerker bij Factor Veermans, of door Factor Veermans ingehuurd freelancer, tijdens je werkzaamheden iets meegemaakt, op kantoor en/of bij de klant,  waar je melding van wilt maken. Het zou kunnen gaan om pesten, discriminatie, sexuele intimidatie, of andere vorm van ongewenst gedrag. Ook het vermoeden van een misstand van maatschappelijk belang of een inbreuk op EU-recht kun je melden binnen je organisatie of extern.

Opvang & begeleiding

Ongewenste omgangsvormen komen (bijna) overal voor.  Factor Veermans vindt het belangrijk om dit soort situaties te voorkomen en ruimte te geven voor het doen van meldingen. Dat kon natuurlijk al bij je leidinggevende of contactpersoon.  Nu kan dat ook bij een extern vertouwenspersoon als daar aanleiding toe of behoefte aan is.

De vertrouwenspersoon vangt de melder op. Luistert naar het verhaal, denkt mee en geeft informatie en advies om de melder te helpen, indien gewenst.

Vertrouwelijk

Alles wat besproken wordt, blijft vertrouwelijk. Tenzij het gaat over een strafbaar feit. Daarover hoor je meer voordat je als melder iets vertelt.

Gratis

Bel of mail zelf voor een afspraak. Er zijn voor de Melder geen kosten aan verbonden.

Hoe werkt het?

Afspraak

bel Saskia

mobiel: 06 – 37 47 78 49 

of mail: 

contact@bureauvertrouwenspersoon.nl

Locatie

In overleg

bijvoorbeeld buiten bij mooi weer

of bij een station

belangrijk is dat jij je er prettig voelt

Aanpak gesprek

De informele route heeft 

de voorkeur

Lukt of past dat niet?

dan geeft de Meldregeling

meer informatie

voorlichten,Informeren en inspireren 

Taken van de vertrouwenspersoon:

  1. Opvangen, begeleiden en adviseren van de klager/melder bij de behandeling van een klacht/melding.
  2. Voorlichten, informeren en inspireren van de organisatie.
  3. Gevraagd en ongevraagd adviseren van bestuur en management.

 Hiernaast vind je dan ook berichten uit de actualiteit en wanneer er wijzigingen zijn in wet- en regelgeving die belangrijk zijn om te weten. 

Updates wetgeving

voorlichten,Informeren en inspireren Inzake wetgeving Klokkenluiders: Wet Huis voor Klokkenluiders is nu:  Wet bescherming Klokkenluiders Op 20 december 2022 heeft de Tweede Kamer ingestemd met aanpassing. (Wetsvoorstel Wet bescherming Klokkenluiders aangenomen door...

Verwijzingen en  links  naar:

De gedragscode FactorVeermans

Informatie over integriteitsschendingen en vermoedens van misstanden en/of mogelijke inbreuken op EU-recht.

De Meldregeling ​ van FactorVeermans

Zijn er onduidelijkheden of heb je vragen, bel, app, mail of stuur je bericht via het contactformulier.

 

 

Contact formulier: